Đề xuất hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 150 triệu đồng/tháng lên doanh nghiệp

Cập nhật, 13:13, Thứ Tư, 31/05/2017 (GMT+7)

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, tổng số hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 là 18.391 hộ, trong đó, hộ nộp thuế (có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) là 12.448 hộ, chiếm 68%/số hộ kinh doanh đăng ký thuế với tổng số phải nộp 144.125 triệu đồng, bình quân thuế phải nộp là 11,5 triệu đồng/hộ/năm và bình quân doanh thu 590 triệu đồng/hộ/năm.

Với mức thuế huy động và bình quân doanh thu trên đây, cho thấy phần lớn hộ kinh doanh hiện nay trên địa bàn tỉnh là hộ kinh doanh nhỏ, lẻ, nằm rải rác ở vùng nông thôn…

Từ đó, Cục Thuế đề xuất khuyến khích hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên trên 10 lao động và hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế có mức doanh thu từ 150 triệu đồng/tháng trở lên để vận động lên doanh nghiệp.

Cùng với đó, ngành thuế cũng đề xuất thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động. Theo đó, nói rõ lợi ích hộ kinh doanh được thụ hưởng khi lên doanh nghiệp, có cơ chế ràng buộc hộ kinh doanh hiện đang sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải lên doanh nghiệp theo quy định.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính về thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
doanh nghiệp…

AN HƯƠNG