Tập trung cơ cấu lại các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ lực

Cập nhật, 16:58, Thứ Ba, 31/01/2017 (GMT+7)

Trong năm 2016, huyện thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; trong đó, có 2 điểm nhấn nổi bật nhất là duy trì sản xuất và tăng trưởng của ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, ngành sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao, tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 171% so với năm 2015.

Hiện trên địa bàn huyện đang phát triển và có lợi thế như đóng- sửa chữa tàu thủy, ngành may mặc, chế biến thức ăn chăn nuôi, thực phẩm,...

Về xây dựng nông thôn mới, có 4 xã đã đạt các tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới gồm: Long Mỹ, Tân Long Hội, Chánh Hội và An Phước.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, huyện có xã Long Mỹ đạt chuẩn đầu tiên trong tỉnh và An Phước cũng là xã đạt chuẩn đầu tiên trong giai đoạn 2016- 2021.

Định hướng thời gian tới, huyện cũng đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành công thương giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, sẽ cơ cấu lại các ngành nghề như chế biến thức ăn gia súc, thủy sản, lương thực- thực phẩm; ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, gốm mỹ nghệ; ngành đóng tàu, xà lan; ngành may mặc; ngành sửa chữa cơ khí và ngành sản xuất các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ. Đây là những ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chủ lực của huyện.

ÔNG NGUYỄN VĂN DIÊN- CHỦ TỊCH UBND HUYỆN MANG THÍT