Kinh tế nông nghiệp là mặt trận hàng đầu của huyện

Cập nhật, 16:43, Thứ Ba, 31/01/2017 (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ, huyện xác định đây là điểm nhấn, là mặt trận hàng đầu đối với tiến trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

 

Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, đột biến hiện nay xuất hiện ở 3 lĩnh vực: cây trồng (cam sành trên đất lúa), chăn nuôi (bò, heo, gà), dịch vụ nông nghiệp (công nghệ sau thu hoạch).

Đến nay toàn huyện có gần 2.950ha cam sành trong tổng số hơn 10.600ha vườn cây ăn trái, trong đó hơn 1.700ha cam sành xuống ruộng.

Về chăn nuôi, ngoài đàn bò, heo tăng số lượng hàng năm, trên địa bàn có 12 mô hình kinh tế trang trại tập trung quy mô công nghiệp, trong đó có 11 trang trại nuôi gia công gà đẻ và gà thịt với tổng đàn hơn 220.000 con.

Về thủy sản, đang hình thành vùng nuôi cá lóc tập trung ở các xã Phú Thành, Lục Sĩ Thành. Đây là cơ sở để huyện mời gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến cá lóc trong tương lai.

Ngành kinh tế nông nghiệp với quy mô sản xuất tập trung, cộng với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác ngày càng phổ biến và kinh nghiệm ở nhà nông đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất, nâng lợi nhuận cho người dân.

Năm qua, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản toàn huyện ước đạt hơn 2.915 tỷ đồng, tuy thấp hơn so nghị quyết nhưng vẫn tăng trưởng.

Năm 2017, huyện tiếp tục triển khai 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Huyện ủy, gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng: xây dựng nông thôn mới.

Trong đó chú trọng vào việc: đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông gắn chặt với công tác thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Về du lịch, sẽ tranh thủ chủ trương của tỉnh để đầu tư vào du lịch gắn với sông nước miệt vườn (vùng cây ăn trái chuyên canh) và du lịch tâm linh (hệ thống đình, chùa) tại địa phương...

NGUYỄN THANH TRIỀU- TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN TRÀ ÔN