Sẽ đổi mới nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh

Cập nhật, 14:30, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Chuẩn bị kỳ họp lần 2- HĐND tỉnh khóa IX dự kiến diễn ra từ ngày 2- 3/8 tới, sáng 30/6, ông Trương Văn Sáu- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu lưu ý cần có sự cải tiến trong nội dung, chương trình kỳ họp sắp tới.
Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu lưu ý cần có sự cải tiến trong nội dung, chương trình kỳ họp sắp tới.

Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 17 báo cáo và tờ trình; trong đó, bổ sung thêm 2 tờ trình về ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh và ban hành mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2016- 2020.

Thống nhất không trình 2 tờ trình và 1 báo cáo, gồm: tờ trình về ban hành Nghị quyết đầu tư công trung hạn 5 năm (2016- 2020); điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016; không báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016.

Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu lưu ý trong kỳ họp lần tới cần có sự cải tiến trong nội dung, chương trình kỳ họp. Theo đó, các báo cáo tờ trình chỉ cần nói những điểm mấu chốt, trọng tâm, trình bày những vấn đề cốt lõi nhất; cần bố trí nhiều thời lượng hơn cho thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường; thống nhất sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cả 2 đợt ra mắt cử tri và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI