Chính thức kết nối giao dịch điện tử trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT

Cập nhật, 13:37, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Ngày 29/6/2016, BHXH tỉnh Vĩnh Long có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh về việc “chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập “Hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh kết nối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc”, hoàn thành trước ngày 30/6/2016, BHXH Việt Nam thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT điện tử từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến Hệ thống thông tin giám định BHYT từ 25/6/2016 tại địa chỉ http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (xem tài liệu hướng dẫn liên thông tại địa chỉ nêu trên).

BHXH tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định.

MINH THÁI