Cần đổi mới phương thức hoạt động

Cập nhật, 13:02, Thứ Bảy, 18/06/2016 (GMT+7)

Ngày 17/6/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo chuyên đề đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội (CTXH) tỉnh năm 2016.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua MTTQ và các đoàn thể CTXH chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung phương thức vận động và làm nòng cốt thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội.

Song song đó, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức cũng như tham gia các phong trào do Đảng, Nhà nước phát động.

Tại hội thảo, có nhiều tham luận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể CTXH ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đánh giá cao nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể CTXH và lưu ý thời gian tới việc tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức cần gắn với lợi ích thiết thực, quan tâm chăm lo những nhu cầu bức xúc của nhân dân, sớm khắc phục những bất cập, hạn chế trong nội dung và phương thức hoạt động để nâng dần chất lượng.

THANH TÂM