"Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số"

Cập nhật, 14:24, Thứ Sáu, 07/04/2023 (GMT+7)

(VLO) Đó là chủ đề của Tháng Thanh niên năm nay. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 2.700 đoàn viên khai báo thông tin trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên.

Duy trì và thành lập mới 104 tổ chuyển đổi số cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, với 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, Smart Vĩnh Long, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người dân mở tài khoản thanh toán điện tử…

Bên cạnh đó, hưởng ứng ngày cao điểm hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các cấp bộ đoàn đã hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, công tác bảo mật thông tin, cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho hơn 2.320 đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn tỉnh…

Kết quả, trong tháng, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 230 hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Qua đó, có trên 32.900 đoàn viên, thanh niên và người dân được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số.

CẨM HUỆ