Phát huy vai trò thanh niên xây dựng quê hương

Cập nhật, 06:11, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)
Chủ tọa diễn đàn giải đáp vấn đề bạn trẻ đặt ra.
Chủ tọa diễn đàn giải đáp vấn đề bạn trẻ đặt ra.

(VLO) Tại diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên” mới đây, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh nhà tích cực học tập, rèn luyện để trở thành thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên

Theo anh Nguyễn Hữu Thông - Huyện Đoàn Long Hồ, hiện nay, tình trạng các thông tin xấu độc, chống phá trên không gian mạng rất nhiều, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tâm lý của ĐVTN.

“Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng gì để Đoàn cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng?” - anh đặt vấn đề.

Cũng quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục ĐVTN, anh Đỗ Quốc Huy - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỏi: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có giải pháp nào để xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên, nhất là các đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội để giúp họ “tăng miễn dịch” đối với tác động tiêu cực của xã hội?”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Ý cho biết: Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trước hết, ĐVTN cần nhận thức đúng đắn và nêu cao trách nhiệm trong chia sẻ, đăng tải các thông tin.

Mỗi ĐVTN phải không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị, trang bị cho bản thân lập trường “vững về tư tưởng, chuẩn về nhận thức”.

Bên cạnh, cần tăng cường chia sẻ, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay; cần phải thể hiện rõ chính kiến của mình về bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải.

Đặc biệt, khi đưa ra các thông tin và quan điểm riêng của mình, bạn trẻ cần nhìn nhận, suy xét vấn đề một cách khách quan và xem thông tin ấy có ảnh hưởng đến cộng đồng hay không.

“Nếu ĐVTN thực hiện được những điều đó, tức là các bạn đã góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói.

Đối với việc xây dựng lối sống văn hóa cho ĐVTN, ông Trần Văn Ý lưu ý các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của tuổi trẻ.

Song song đó, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho ĐVTN theo tinh thần Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Qua đó, nâng cao nhận thức của ĐVTN, xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, có ước mơ, khát vọng và trở thành người có ích.

Riêng đối với các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, chính quyền địa phương, các ngành, cơ sở giáo dưỡng cần tạo các điều kiện cho thanh thiếu niên sinh hoạt văn hóa lành mạnh; có định hướng lý tưởng để các thanh thiếu niên nhận thức được sai lầm, có cơ hội sửa chữa, cải tạo để trở thành công dân tốt. Đối với bản thân các em phải có quyết tâm khắc phục sửa chữa, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phát huy vai trò của thanh niên

Bạn trẻ đặt các câu hỏi, nêu ý kiến tại diễn đàn.
Bạn trẻ đặt các câu hỏi, nêu ý kiến tại diễn đàn.

Mong muốn được cống hiến sức trẻ trong xây dựng địa phương, anh Huỳnh Lê Trí Thông - Thị Đoàn Bình Minh đặt vấn đề: “Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy có những định hướng nào để phát huy vai trò của ĐVTN trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại các địa phương, đơn vị?”.

Còn anh Hồ Minh Huyền - Huyện Đoàn Trà Ôn thì mong muốn hiểu thêm về giải pháp “giữ chân” ĐVTN ở lại địa phương.

Bởi hiện nay, phần lớn ĐVTN vì mưu sinh phải đi làm ăn xa nên việc tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động, phong trào ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Anh đặt câu hỏi: “Đoàn có giải pháp gì để giải quyết hiệu quả công tác tập hợp thanh niên vừa góp phần phát triển kinh tế
địa phương?”.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Võ Thanh Vân thông tin: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là phong trào lớn được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, do ban dân vận các cấp chủ trì phát động.

Thời gian qua, ĐVTN tỉnh nhà đã thực hiện khá tốt phong trào này, với nhiều mô hình mới, điển hình xuất sắc như: gian hàng 0 đồng, đội hình tiếp sức lực lượng tuyến đầu, mô hình phòng chống tội phạm ở các địa phương hay vận động thực hiện các công trình thanh niên xây dựng NTM… đã góp phần không nhỏ trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đó chính là sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của tổ chức Đoàn thông qua công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào; tham gia giải quyết các nhu cầu bức xúc ở địa phương, đơn vị mang lại kết quả thiết thực.

“Hướng tới, Đoàn các cấp tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả trong toàn Đoàn để phong trào “Dân vận khéo” ngày càng rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị” - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn.

Về giải pháp tập hợp ĐVTN, anh Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, để ĐVTN không rời địa phương, các cơ sở Đoàn cần phát huy vai trò trong tạo việc làm cho ĐVTN, đồng hành với ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong đó, quan tâm đẩy mạnh kết nối với các ngành có liên quan để hỗ trợ thanh niên vay vốn sản xuất, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN trong các mô hình lập thân, lập nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp; phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp cho ĐVTN.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận với các nguồn lực về vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thực hiện ý tưởng khởi nghiệp.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ