Nghiên cứu đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình xử lý công việc

Cập nhật, 22:28, Thứ Năm, 18/08/2022 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2020- 2022, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, công tác, lao động và làm việc; tăng cường nghiên cứu đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình xử lý công việc, chất lượng quản lý, tham mưu, xây dựng phong cách làm việc khoa học… Kết quả trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 53 cuộc với 435 lượt ĐVTN tham dự; đăng tải 782 ý tưởng, sáng kiến.

Đồng thời, phát huy tinh thần “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn cơ sở các cấp đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, Ban Thường vụ Đoàn khối đã tổ chức 3 chuyến về nguồn trong nhiệm kỳ với sự tham gia của trên 130 cán bộ đoàn, đoàn viên; tổng kinh phí các hoạt động trên 100 triệu đồng…

TUYẾT NGA