Đoàn Trường ĐH Cửu Long

Gần 1.300 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo

Cập nhật, 17:00, Thứ Sáu, 19/08/2022 (GMT+7)

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Trường ĐH Cửu Long đã phát động và phối hợp với các đơn vị của trường tổ chức các hoạt động, ngày hội, diễn đàn, hội thảo khoa học nhằm khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các ý tưởng, sáng kiến và nghiên cứu khoa học.

Kết quả, từ năm 2019 đến nay, đã có 46 đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, giảng viên trẻ; có gần 1.300 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên đăng ký trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; 7 đề tài sáng tạo, khởi nghiệp đạt giải cao cấp quốc gia và tỉnh; trong đó, có 2 sinh viên nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn và bằng khen của Bộ Khoa học và
Công nghệ…

Thời gian tới, Đoàn trường sẽ triển khai đi vào chiều sâu, thực chất các phong trào, các cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến”, “Không gian sáng tạo trẻ”. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học; tiếp tục tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học…

CẨM HUỆ