Hàng năm, vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 100 ý tưởng, sáng kiến

Cập nhật, 13:36, Thứ Sáu, 13/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, 5 năm qua, Xã Đoàn Lộc Hòa (huyện Long Hồ) đã tổ chức nhiều cuộc triển khai thực hiện phong trào trong đoàn viên, thanh niên cơ quan, các trường học.

Qua đó, đã có gần 150 ý tưởng, sáng kiến ứng dụng kỹ thuật vào lĩnh vực giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp nhận hồ sơ, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Xã Đoàn còn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện 55 ý tưởng thông qua công tác phối hợp với các ngành, tổ chức có liên quan hỗ trợ khoa học, kỹ thuật. Các liên đội tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường với trên 570 sản phẩm dự thi; tổ chức gần 50 buổi sinh hoạt chuyên đề “Em là nhà khoa học”, “ Em là kỹ sư giỏi”…

Thời gian tới, Xã Đoàn sẽ tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, khuyến khích đoàn viên thanh niên đề xuất sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực; đồng thời, kịp thời ghi nhận và đề xuất khen thưởng các cá nhân có giải pháp sáng tạo phù hợp. Trong đó, phấn đấu hàng năm, vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 100 ý tưởng, sáng kiến.

PHƯƠNG VY