4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Cập nhật, 09:54, Thứ Bảy, 05/03/2022 (GMT+7)

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa phát động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới năm 2022, với 4 tiêu chí: có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, sáng tạo không ngừng và kỹ năng phù hợp.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động để nâng cao lý tưởng cách mạng, ngăn chặn những thói hư tật xấu, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018- 2022”, các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn… nhằm xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, có tri thức và khát vọng vươn lên.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận thanh thiếu niên còn biểu hiện phai nhạt lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, xa rời các giá trị truyền thống…

CẨM HUỆ