1 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Cập nhật, 14:10, Thứ Ba, 02/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Đó là tổng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Hồ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp năm 2021, với 19 dự án. Mức hỗ trợ tối thiểu 30 triệu đồng/dự án, tối đa 70 triệu đồng/dự án.

Các dự án khởi nghiệp được vay vốn khuyến khích các mô hình ứng dụng công nghệ cao, tạo chuỗi giá trị và tận dụng nguyên liệu địa phương.

Qua đó, góp phần phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành nông nghiệp huyện, phát huy giá trị từ nguồn nguyên liệu địa phương.

Đồng thời hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, có cơ hội đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm theo hướng phát triển bền vững.

Năm 2020, có 2 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ với số tiền 36 triệu đồng. Các dự án này đều đem lại hiệu quả kinh tế cao.

XUÂN- GIANG