Trang viết xanh

Sáng mãi tinh thần xung phong!

Cập nhật, 05:57, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

Lịch sử cách mạng dân tộc ta ghi dấu về một thế hệ thanh niên xung phong luôn nêu cao tinh thần “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Là một trong những lực lượng nòng cốt ở chiến trường, thanh niên xung phong đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, mở tuyến đường huyết mạch, vận chuyển quân trang, phá bom mìn, cứu thương, tải đạn… góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”- 4 câu thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng thanh niên xung phong luôn là phương hướng tư tưởng và hành động cho lực lượng thanh niên xung phong và thế hệ trẻ Việt Nam.

Tuổi trẻ cả nước hôm nay tiếp bước truyền thống anh hùng, học tập, rèn luyện tốt, tình nguyện ra sức thi đua, cống hiến, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Suốt những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, nêu cao tinh thần xung kích tuổi trẻ.

Khắp mọi miền đất nước, thế hệ thanh niên đã lên đường; tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia, lòng yêu thương gắn liền với màu xanh của chiếc áo tình nguyện.

Thế hệ thanh niên ngày nay đã và đang trở thành lực lượng xung kích vì cuộc sống cộng đồng, hiến dâng sức trẻ, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, noi theo tấm gương sáng của các thế hệ cha anh đi trước.

Chặng đường 70 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang, oanh liệt.

Thế hệ trẻ chúng ta hôm nay cần sống hết mình, sống có ích, xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dâng hiến và hy sinh, để sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong Việt Nam.

AN CHI