Nông thôn Bình Tân giàu đẹp

Cập nhật, 05:44, Thứ Tư, 16/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện Bình Tân.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, đã thúc đẩy huyện Bình Tân không ngừng đổi mới và phát triển về kinh tế, văn hóa- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội… góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Nông thôn Bình Tân hôm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực.

Sau 10 năm xây dựng NTM, với định hướng phát triển đồng bộ, sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cuộc sống người dân nông thôn ngày càng khởi sắc; cơ cấu kinh tế đa dạng, thương mại - dịch vụ phát triển.

XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Huyện Bình Tân có tuyến QL54, 2 tuyến đường tỉnh và 10 tuyến đường huyện đảm bảo kết nối với các trung tâm hành chính các xã, ô tô đi lại thuận lợi quanh năm.
Huyện Bình Tân có tuyến QL54, 2 tuyến đường tỉnh và 10 tuyến đường huyện đảm bảo kết nối với các trung tâm hành chính các xã, ô tô đi lại thuận lợi quanh năm.

 

Bình Tân có 39 tuyến đường hoa (trên 76km), tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân vệ sinh môi trường.
Bình Tân có 39 tuyến đường hoa (trên 76km), tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân vệ sinh môi trường.

 

Toàn huyện đã xây mới 175 phòng học, 18 phòng hành chính quản trị, 22 phòng học bộ môn với tổng kinh phí 448 tỷ đồng.
Toàn huyện đã xây mới 175 phòng học, 18 phòng hành chính quản trị, 22 phòng học bộ môn với tổng kinh phí 448 tỷ đồng.

 

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giúp nông dân tăng giá trị sản xuất. Mô hình trồng màu cho hiệu quả cao, trong đó có mô hình trồng rau trong nhà lưới.
Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giúp nông dân tăng giá trị sản xuất. Mô hình trồng màu cho hiệu quả cao, trong đó có mô hình trồng rau trong nhà lưới.

 

Người dân phát huy tinh thần “4 hiến” - hiến đất, hiến của, hiến công và hiến kế, để cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.
Người dân phát huy tinh thần “4 hiến” - hiến đất, hiến của, hiến công và hiến kế, để cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.