Ngắm nữ cảnh sát cơ động - những bóng hồng 'vượt nắng, thắng mưa'

Cập nhật, 15:06, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

Các nữ cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Ninh Bình chấp hành nghiêm kỷ luật với đúng tư tưởng "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, kỷ luật là sức mạnh."

 

Theo TTXVN/Vietnam+

 Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật sử dụng thành thạo vũ khí ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật sử dụng thành thạo vũ khí ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Những giây phút giải lao bên thao trường nhiều vất vả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Những giây phút giải lao bên thao trường nhiều vất vả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

 Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

  Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động tập luyện hăng say và hoàn thành xuất sắc các bài tập. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)