Blog thị trường

Giao Bộ Công thương quản lý giá sữa

Cập nhật, 05:27, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

Theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã quyết định, việc quản lý giá sữa trong thời gian tới sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, không còn là của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) như lâu nay.

Cụ thể, Nghị định có hiệu lực từ đầu năm 2017, quy định Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có trách nhiệm tham mưu, đề xuất trình Chính phủ quyết định và hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký giá, định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá của mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bộ Công thương sẽ tiếp nhận, rà soát đăng ký biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ở cấp Trung ương. Tương tự, ở cấp địa phương là sở công thương các tỉnh- thành. Đồng thời, cùng với Bộ Y tế (có vai trò chủ trì) hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng sữa làm cơ sở để thực hiện các biện pháp quản lý giá.

Như vậy, sau rất nhiều đề xuất, phân tích, cuối cùng, Chính phủ đã quyết định nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là của Bộ Công thương, thay vì Bộ Tài chính như lâu nay.

Theo Nghị định 149, Chính phủ cũng đã có những thay đổi về chức năng quản lý một số nhóm hàng trong 11 nhóm hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Chẳng hạn, Bộ Công thương thay cho Bộ Nông nghiệp- PTNT làm công việc quy định chi tiết danh mục hàng hóa của mặt hàng phân đạm urê, phân NPK. Hay Bộ Nông nghiệp- PTNT phải quy định chi tiết danh mục hàng hóa của nhóm mặt hàng đường, lúa gạo và muối…

Cũng theo Nghị định 149, mặt hàng điện và gạo không còn lập quỹ bình ổn giá như lâu nay. Sắp tới, chỉ có mặt hàng xăng dầu là có quỹ này.

Bido2_40.com