Sẽ xuống giống 40.000ha lúa Đông Xuân

Cập nhật, 07:13, Thứ Ba, 31/10/2023 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất 40.000ha và tập trung xuống giống trong 3 đợt chính. Đợt 1 xuống giống 4.000ha từ nay đến ngày 10/11. Đợt 2 xuống giống 30.000ha từ 20/11-9/12 và đợt 3 còn 6.000ha từ 19/12/2023-9/1/2024.

Để vụ lúa này đảm bảo năng suất và chất lượng, ngành nông nghiệp vận động nông dân sử dụng hơn 80% giống lúa chất lượng cao để sản xuất, khuyến cáo nông dân sử dụng giống ngắn ngày với nhóm giống lúa chủ lực: OM5451, OM6976, OM4900, OM4218, OM7347; hạn chế đến mức thấp nhất sản xuất giống IR50404, ML202.

Đồng thời, lưu ý nông dân theo dõi chặt chẽ thông tin về diễn biến, dự báo và nhận định tác động của mưa, bão, triều cường để chủ động lịch xuống giống đúng kế hoạch; không xuống giống quá sớm, hay kéo dài so với khung lịch chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, đối với những vùng bị ảnh hưởng lũ hoặc xâm nhập mặn, xây dựng và điều chỉnh linh hoạt thời vụ phòng, chống kết hợp né rầy.

NGUYÊN KHANG