Diện tích xuống giống rau màu giảm 3,5%

Cập nhật, 08:31, Thứ Tư, 17/08/2022 (GMT+7)

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống trên 6.200ha màu vụ mùa, đạt 39% kế hoạch; giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích màu xuống ruộng trên 3.300ha, chiếm 53% diện tích xuống giống.

Trong tuần qua, diện tích sâu bệnh trên rau màu tăng hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, sâu bệnh trong tuần xuất hiện và gây hại với mật số thấp và tỷ lệ nhiễm nhẹ 5- 12%. Các loại bệnh hại phổ biến như: sâu ăn tạp, sâu đục trái, bọ trĩ, bọ nhảy, bệnh thán thư,…

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT), thời tiết như hiện nay tạo điều kiện thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của sâu bệnh hại, do đó bà con nông dân chú ý theo dõi sự xuất hiện của các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp quản lý phù hợp, đặc biệt chú ý đến các đối tượng như bọ trĩ, sâu ăn tạp, sâu xanh da láng, gây hại mạnh trên họ bầu bí dưa, hành lá (nhất là bệnh cháy lá hành do vi khuẩn).

Tùy theo thành phần cơ giới và độ màu mỡ của đất để bón phân cân đối NPK, không để thừa đạm gia tăng sâu bệnh hại làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

TRÀ MY