Lợi nhuận bình quân 40,8 triệu đồng/ha lúa Đông Xuân

Cập nhật, 09:05, Thứ Năm, 15/04/2021 (GMT+7)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT), người dân canh tác lúa Đông Xuân 2020- 2021 đạt lợi nhuận bình quân 40.855.000 đ/ha.

Kết quả điều tra của ngành chuyên môn, giá thành sản xuất lúa Đông Xuân trên 3 trà lúa sớm, chính vụ và trà muộn ước tính khoảng 3.551,9 đ/kg, cao hơn 150,6 đ/kg so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá thành sản xuất lúa nhóm giống chất lượng cao là 3.492,6 đ/kg, lúa chất lượng thấp 3.696 đ/kg.

Tính tại thời điểm cuối tháng 3/2021, giá lúa chất lượng cao là 9.500 đ/kg (khô), lúa IR 50404 9.000 đ/kg (khô). Hiệu quả kinh tế của nhóm lúa chất lượng cao (trên 43,6 triều đồng/ha) cao hơn 7,2 triệu đồng/ha so với nhóm lúa chất lượng thấp (trên 36,3 triệu đồng/ha).

Vụ lúa Đông Xuân 2020- 2021, toàn tỉnh xuống giống được 47.653ha, hiện đã thu hoạch cơ bản dứt điểm với năng suất ước đạt khoảng 7,1 tấn/ha, sản lượng khoảng 339.478 tấn. Bên cạnh đó, lúa Hè Thu đã xuống giống 31.330ha, đạt trên 60% so với kế hoạch, hiện lúa chủ yếu giai đoạn mạ đến đòng trổ.

THÀNH LONG

 

Các tin khác: