50% diện tích sử dụng giống lúa chất lượng cao

Cập nhật, 13:20, Chủ Nhật, 22/12/2019 (GMT+7)

 

Nông dân xã Thiện Mỹ thu hoạch lúa OM5451.
Nông dân xã Thiện Mỹ thu hoạch lúa OM5451.

Bên cạnh đó có 17% diện tích sử dụng giống IR50404, 29% sử dụng giống ML202, 4% sử dụng giống khác.

Đồng thời, ngành nông nghiệp phối hợp các địa phương tổ chức 47 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút 1.358 lượt người dự; tổ chức triển khai thực hiện 13 mô hình do tỉnh đầu tư, với tổng kinh phí 1,55 tỷ đồng; đã tổng kết nhân rộng 4 mô hình, trong đó có mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa, quy mô 100ha, năng suất 6,6 tấn/ha (cao hơn ngoài mô hình 0,2 tấn/ha), lợi nhuận bình quân 15,5 triệu đồng/ha (cao hơn ngoài mô hình 4,9 triệu đồng/ha).

Cùng với việc tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao, huyện còn tổ chức ký kết bao tiêu sản phẩm cho 200ha diện tích lúa với sản lượng 1.300 tấn tại xã Thiện Mỹ và Xuân Hiệp.

Cụ thể: Viện Lúa ĐBSCL ký kết bao tiêu 50ha lúa OM5451, với giá 6.700 đ/kg (cao hơn thị trường 800 đ/kg) và Công ty Lương thực Vĩnh Long tiêu thụ 150ha lúa OM5451 và OM4900 với giá 4.900 đ/kg (cao hơn thị trường 200 đ/kg). Qua đó góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Năm 2019, toàn huyện sản xuất 3 vụ lúa với tổng diện tích 25.223ha, năng suất bình quân 6,21 tấn/ha, sản lượng 156.662 tấn (so năm 2018 diện tích giảm 1.572ha, năng suất giảm 0,09 tấn/ha và sản lượng giảm 12.066 tấn), song lợi nhuận từ 28- 29 triệu đồng/ha/năm.

Tin, ảnh: THANH HIẾU