Nhiều giống lúa khảo nghiệm có triển vọng tốt

Cập nhật, 14:40, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Ngày 9/11/2018, Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa vụ Thu Đông năm 2018, nhằm tuyển chọn các giống lúa triển vọng bổ sung vào cơ cấu giống đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu của tỉnh và khu vực ĐBSCL. 

Nông dân thăm đồng tham gia bình chọn, đánh giá giống lúa vụ Thu Đông 2018 tại Trại lúa giống (xã Long An- Long Hồ)
Nông dân thăm đồng tham gia bình chọn, đánh giá giống lúa vụ Thu Đông 2018 tại Trại lúa giống (xã Long An- Long Hồ)

Theo đó, các bộ giống khảo nghiệp và trình diễn gồm: bộ khảo nghiệm sinh thái của Viện lúa ĐBSCL có 21 giống, bộ giống khảo nghiệm sản xuất 5 giống, bộ giống khảo nghiệm sinh thái của Viện nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL 10 giống và bộ giống tuyển chọn trình diễn của Trại lúa giống.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy một số giống có đặc tính nông học phù hợp nhu cầu sản xuất như: các giống nổi trội của bộ khảo nghiệm sinh thái của Viện lúa ĐBSCL có OM429, OM474, OM466, OM467, OM471 sinh trưởng tốt, ít nhiễm sâu bệnh, cứng cây.

Bộ giống khảo nghiệm sản xuất có các giống nổi bật OM372, OM429, OM402 có dạng hình đẹp và tương đối đồng đều, nở chồi khỏe, kháng sâu bệnh. Bộ giống của Viện nghiên cứu công nghệ cao ĐBSCL hầu hết các giống đều có dạng hình đẹp và kháng khá với đạo ôn.

Bộ giống của Trại lúa tuyển chọn nổi bật các giống LH8, LH9, LH14, LV6, OM344, GR18, NV16, OM9582 dạng hình đẹp, nở chồi khỏe, kháng sâu bệnh tốt.

Theo đánh giá của Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh, các giống nổi bật dạng hình đẹp, cứng cây, phản ứng kháng khá với sâu bệnh, có tiềm năng năng suất cao, cần theo dõi, chọn lọc tiếp tục khảo nghiệm ở các vụ tiếp theo để làm cơ sở cho việc công bố sản xuất thử và công nhận giống chính thức.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC