Triển khai nhiều mô hình, dự án nông nghiệp

Cập nhật, 23:28, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Đến cuối tháng 10/2017, toàn TX Bình Minh đã triển khai 13/20 mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Theo dự kiến, các mô hình, dự án còn lại có tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng sẽ tiếp tục triển khai đến cuối năm nay.

Thị xã còn tăng cường vận động nhân dân chuyển đổi đất trồng lúa và vườn cây ăn trái kém hiệu quả sang trồng màu chuyên canh và các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn để nâng cao giá trị trên cùng diện tích.

Qua đó, đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản thị xã, ước tổng giá trị cả năm đạt trên 1.600 tỷ đồng, đạt 101,4% nghị quyết. Trong đó, giá trị nông nghiệp hơn 1.533 tỷ đồng, tăng gần 1,9%; giá trị thủy sản là 71,5 tỷ đồng, tăng 1,7%.

NGUYỄN XUÂN