TX Bình Minh

Sản lượng lúa cả năm đạt trên 50.400 tấn

Cập nhật, 13:19, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)

Năm 2016, tổng diện tích xuống giống 3 vụ lúa trong năm (Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông) được 9.661ha, đạt 105% kế hoạch năm.

Sản lượng lúa cả năm đạt trên 50.400 tấn, giảm 6.000 tấn so cùng kỳ do ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài thời điểm đầu năm; sương muối và mưa dầm lúc trà lúa đang làm đòng.

Riêng diện tích canh tác lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, 3 vụ lúa trong năm nông dân TX Bình Minh đã thực hiện được 760ha ở các xã: Thuận An (200ha), Đông Thạnh (450ha) và Đông Thành (110ha).

Chi phí sản suất lúa cánh đồng mẫu lớn năm 2016 thấp hơn sản xuất lúa ngoài mô hình 365.000 đ/ha; năng suất đạt 7,05 tấn, cao hơn ngoài mô hình 0,62 tấn/ha; lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình trên 2,8 triệu đồng/ha, đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân từ 30% trở lên.

Nhờ thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng như: áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”; 1 phải, 5 giảm; sạ thưa, sạ hàng; khuyến khích nông dân gieo sạ các giống lúa xác nhận và ứng dụng hầu hết cơ giới hóa từ khâu cày xới làm đất, thu hoạch và vận chuyển nên giảm được chi phí sản xuất, giảm ngày công lao động, đặc biệt là giảm tỷ lệ hao hụt trong khâu thu hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất.

HOÀNG MINH