Nông dân các xã khó khăn được hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông

Cập nhật, 07:02, Thứ Năm, 29/08/2013 (GMT+7)

Dự án sẽ được thực hiện theo chương trình giống và nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2013- 2015.
 
Theo đó, nội dung dự án sẽ hỗ trợ nông dân ở các xã khó khăn xây dựng các mô hình khuyến nông như: trồng nấm rơm, gà ta thả vườn, nuôi thỏ, nuôi ghép cá trong ao và tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật.

Đồng thời, hỗ trợ toàn bộ các chi phí meo giống, giống gà ta nuôi thịt, giống thỏ thịt, cá giống, chi phí vật tư thiết yếu… Nông dân đóng góp các chi phí sản xuất, cơ sở vật chất khác phục vụ cho sản xuất.

NGUYỄN HOÀNG