Blog thị trường

Chuyển đổi số doanh nghiệp

Cập nhật, 14:55, Thứ Sáu, 01/03/2024 (GMT+7)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 11/2023, Việt Nam hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp (DN), trong đó DN nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%, sử dụng 51% lao động và đóng góp hơn 40% GDP. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Bộ KH-ĐT, chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 cho thấy, DN nhỏ và vừa sẽ có nhiều cơ hội và thách thức khi chuyển đổi số.

Điều này cho thấy, để chuyển đổi số toàn diện, việc quan tâm, hỗ trợ các DN nhỏ và vừa chuyển đổi số sẽ thúc đẩy bức tranh tổng thể trong chuyển đổi số ở các DN tại nước ta.

Qua cuộc khảo sát gần đây do Bộ KH-ĐT phối hợp với USAID thực hiện về chuyển đổi số cho thấy, nhiều DN vẫn đang gặp khó khăn, rào cản để tiến hành chuyển đổi số. Cụ thể, 60,1% DN phản ánh rào cản gặp phải khi chuyển đổi số là lo ngại chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao; 52,3% DN phản ánh khó khăn về thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số, thay đổi thói quen của DN, người lao động.

Tuy nhiên, những rào cản chỉ gây khó khăn cho con đường chuyển đổi số của các DN vừa và nhỏ chứ không thể ngăn bước chuyển mình tất yếu theo xu thế của các DN này. Bởi với lợi thế về quy mô nhỏ, nhân viên ít, các DN vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi hơn các DN lớn với bộ máy cồng kềnh trong việc áp dụng chuyển đổi số để thay đổi hệ thống quản trị trong DN. Ngoài ra, việc áp dụng chuyển đổi số sẽ tối ưu hóa về vận hành (tăng hiệu quả, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, cải thiện quản trị…); mô hình kinh doanh; tăng trải nghiệm, gắn kết quan hệ khách hàng.

ThS Bùi Quang Cường- chuyên gia chuyển đổi số cho biết, có tới hơn 80% lãnh đạo DN muốn chuyển đổi số và 65% DN sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các DN nhỏ và vừa của Việt Nam còn có sự hỗ trợ đắc lực, sự đồng hành sát sao của Chính phủ với hàng loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Qua đó giúp đơn giản hóa và giảm bớt điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế, trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa. Đồng thời tạo thuận lợi về nguồn vốn, công nghệ… để các DN này mạnh dạn hơn khi bước vào tiến trình chuyển đổi số của DN, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

LÝ AN