Giải pháp để phát triển mới 450 doanh nghiệp trong năm 2023

Cập nhật, 06:44, Thứ Hai, 06/03/2023 (GMT+7)

Vĩnh Long phấn đấu có khoảng 450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp của tỉnh năm 2023 nhằm phát huy tối đa nguồn lực để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở KH-ĐT đã xây dựng Kế hoạch số 236 với một số nhiệm vụ trọng tâm, như tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh; cải thiện các chỉ số thành phần thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 3.391 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 43.280 tỷ đồng; 1.143 chi nhánh, văn phòng đại diện, 1.218 địa điểm kinh doanh. Công tác đăng ký kinh doanh đã có bước đột phá về thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Việc cấp đăng ký mới và đăng ký thay đổi, bổ sung đã kéo giảm từ 3 ngày xuống còn 0,9 ngày đối với doanh nghiệp thành lập mới và 0,7 đối với doanh nghiệp thay đổi, bổ sung.

LÝ AN