Vĩnh Long phấn đấu đến 2025 đón trên 1,6 triệu du khách

Cập nhật, 16:30, Thứ Sáu, 02/09/2022 (GMT+7)

 

Tỉnh xây dựng du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ giải trí sông nước.
Tỉnh xây dựng du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ giải trí sông nước.

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025.

Trọng tâm là xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và phát triển nhân lực; phát triển kết cấu hạ tầng, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển du lịch. Đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, mời gọi nhà đầu tư xứng tầm đầu tư các dự án khu, điểm du lịch quy mô, qua đó thay đổi mạnh mẽ diện mạo, hình ảnh du lịch của tỉnh làm tiền đề và động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch đóng góp đạt 3% GRDP. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khách quốc tế giai đoạn 2022- 2025 từ 7- 9%; khách nội địa tăng bình quân 14%. Tạo ra trên 4.000 lao động trực tiếp. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 1.630.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ