Kết nối phố

Phát triển nhà ở đô thị

Cập nhật, 11:59, Thứ Tư, 14/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Vĩnh Long có tốc độ phát triển về kinh tế khá nhanh, đi kèm với đó là mức độ phát triển các đô thị (ĐT) cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi mà kinh tế mang lại, các ĐT trên địa bàn hiện đang đứng trước những khó khăn như: thiếu hụt kết cấu hạ tầng, sự tập trung dân cư đông đúc tại các ĐT, đặc biệt là nguồn cung nhà ở cho người dân tại các ĐT.

Theo số liệu kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có điều chỉnh địa giới hành chính, Vĩnh Long còn khoảng 24.070 căn nhà đơn sơ, chiếm 8,08%.

Kế hoạch đến năm 2025, tỉnh sẽ xóa toàn bộ nhà đơn sơ, đồng thời phấn đấu xây dựng thêm khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở ĐT. Đưa các hộ dân phân tán rải rác trong nội đồng, nhà sàn trên các tuyến sông, kinh, rạch vào các điểm dân cư tập trung.

Tại Quyết định số 139 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 12 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển ĐT và nhà ở tỉnh giai đoạn 2021- 2025, đã đặt ra mục tiêu là xây dựng và phát triển ĐT phù hợp với định hướng phát triển ĐT quốc gia; phát triển nhà ở khu vực ĐT tuân thủ theo quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu về nhà ở trong từng giai đoạn.

Thực hiện quy hoạch quỹ đất, bố trí quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp ĐT và một số đối tượng khác được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Công khai, minh bạch thông tin, tạo dựng môi trường phát triển lành mạnh và ổn định về nhà ở và thị trường bất động sản.

N. HOÀNG