Trên 40.400 tỷ đồng thu hút các dự án trọng điểm

Cập nhật, 05:47, Thứ Năm, 10/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 13 dự án trọng điểm được tỉnh tập trung mời gọi đầu tư với tổng số vốn là 40.458 tỷ đồng.

Các dự án trong lĩnh vực công nghiệp kêu gọi đầu tư gồm: Khu công nghiệp Bình Tân (400ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng), Khu công nghiệp An Định (200ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp TP Vĩnh Long (50ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 325 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Mỹ Lợi (50ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 325 tỷ đồng).

Các dự án trọng điểm khác gồm: khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khóm Tân Nhơn, phường Tân Hòa; khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi (50- 100ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Giông tại phường Tân Hội (57ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng); khu đô thị Trung tâm Hành chính tỉnh Vĩnh Long (300ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng); Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim (126ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 3.150 tỷ đồng); Khu đô thị sinh thái nông nghiệp An Bình (708ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 9.240 tỷ đồng); Khu đô thị mới Mỹ Hòa (500 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 8.053 tỷ đồng); Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới (330ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 5.315 tỷ đồng); Trung tâm Thương mại- Dịch vụ TP Vĩnh Long tại Phường 1 (7.711,2 m2, ước tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng); chỉnh trang đô thị Tân Quới (11,5ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng).

CÔNG NGÔN