Quy hoạch công nghiệp gắn tăng cường bảo vệ, xử lý môi trường

Cập nhật, 15:16, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) , thời gian qua ngành công nghiệp Vĩnh Long đã quan tâm gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển một cách hợp lý, đồng bộ với tăng cường bảo vệ, xử lý các vấn đề môi trường công nghiệp.

Hiện công suất xử lý nước thải- giai đoạn 1 của KCN Hòa Phú là 4.000m3 ngày/đêm và KCN Bình Minh là 2.200m3 ngày/đêm.

Hiện 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động tại 2 KCN này đều có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và được đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi thải ra môi trường; 100% cơ sở sản xuất phát sinh khí thải có hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường, cũng như thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Nhiều cơ sở sản xuất còn tận dụng lại nguồn rác thải để bán phế liệu hoặc chuyển thành nguyên, nhiên liệu phục vụ cho ngành sản xuất khác.

Các doanh nghiệp có nguồn rác thải lớn như giày da đều hợp đồng đơn vị có chức năng để tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy.

NGUYỄN HOÀNG