Doanh nghiệp mới tăng nhưng số giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều

Cập nhật, 15:09, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư, trong 10 tháng năm 2017, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đăng ký mới tăng đáng kể về số lượng và vốn đầu tư.

Cụ thể, đã phát triển mới 262 DN, 121 chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký 2.099 tỷ đồng, giải quyết việc làm tại thời điểm đăng ký 3.144 lao động.

Xét theo quy mô vốn đăng ký, mức vốn đăng ký bình quân trên 1 DN trong 10 tháng đầu năm 2017 là trên 8 tỷ đồng/DN, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016 là 4,24 tỷ đồng/DN.

Tính đến ngày 21/10/2017, toàn tỉnh có 3.802 DN, 745 chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 18.240 tỷ đồng, giải quyết việc làm khoảng 47.144 lao động.

Trong khi đó, tình hình phát triển DN cũng cho thấy do gặp khó khăn về vốn, thị trường, năng lực cạnh tranh kém nên số DN giải thế, tạm ngừng hoạt động còn khá cao. Đã có 43 DN làm thủ tục giải thể và 46 DN tạm ngừng hoạt động.

LÝ AN