TP Vĩnh Long: Phấn đấu có 7 doanh nghiệp mạnh cạnh tranh cấp tỉnh, vùng

Cập nhật, 13:45, Thứ Sáu, 16/12/2016 (GMT+7)

UBND TP Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch phát triển thương hiệu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, đến năm 2020, có ít nhất 7 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thuộc nhóm thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực hoặc theo tiêu chí bình chọn có khả năng cạnh tranh cấp tỉnh, vùng.

Bên cạnh đó, hàng năm sẽ xét bình chọn thương hiệu để công nhận, biểu dương; tổ chức hội chợ sản phẩm thương hiệu, hội thảo, diễn đàn chuyên đề; hình thành các khu trưng bày các sản phẩm, thương hiệu; tập huấn về sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát hiện thương hiệu;…

Kế hoạch phát triển thương hiệu trên địa bàn sẽ góp phần xây dựng thương hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức sản xuất về sở hữu trí tuệ; định vị và nâng cao giá trị hình ảnh của thành phố, doanh nghiệp, nét đặc trưng hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng;…

DUY- CƯỜNG