TP Vĩnh Long

175 thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhật, 00:15, Thứ Tư, 07/12/2022 (GMT+7)

TP Vĩnh Long đã triển khai 192 dịch vụ công mức độ 4 và mức độ 3, trong đó có 175 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4, mức độ 3 được triển khai tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm tỷ lệ 91,14%. Qua đó rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC.

Trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thành phố tiếp nhận trên 14.550 lượt hồ sơ, trong đó có 9.151 hồ sơ TTHC tiếp nhận trên hệ thống phần mềm và 5.402 trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Kết quả, TTHC tiếp nhận trên phần mềm một cửa, tỷ lệ giải quyết đạt 98,07%, trường hợp chứng thực, trả kết quả sớm đúng hạn đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, trong năm đơn vị còn tiếp nhận 789 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, 296 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trên 18.000 hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 11 phường đều được số hóa.

Hiện, UBND TP Vĩnh Long và các phường đều thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm giải quyết các loại TTHC theo lĩnh vực được phân công. Tất cả các quy trình giải quyết TTHC, phí và lệ phí đều được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn.

HỮU THÀNH