Quản lý doanh nghiệp tinh gọn, hiệu quả nhờ công cụ Lean Six Sigma

Cập nhật, 15:32, Thứ Tư, 31/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 31/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Tiêu chuẩn Anh tại Việt Nam hội thảo “Cải tiến quá trình thông qua công cụ Lean Six Sigma”.

Hội thảo được thông tin chuyên đề Ngôi nhà Lean; tổng quan về các công cụ và kỹ thuật tinh gọn; chuyên đề Six Sigma và mô hình cải tiến quá trình kết hợp Lean Six Sigma; phương pháp luận DMAIC. Chia sẻ của doanh nghiệp áp dụng thành công Lean Six Sigma giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp có nhận thức đúng về mô hình này, nhằm định hướng, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng tại doanh nghiệp,…

Tại Vĩnh Long, qua hơn 10 năm thực hiện “Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp”, từ 2011- 2020, tỉnh hỗ trợ hơn 100 lượt doanh nghiệp xây dựng, áp dụng thống quản lý phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP; các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, Lean (sản xuất/dịch vụ tinh gọn), GHK, KPI, Kaizen,… đã góp phần tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn (2016- 2020) đạt 49%, tăng 10% so với giai đoạn (2011- 2015).

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ