Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

Cập nhật, 22:27, Thứ Năm, 18/08/2022 (GMT+7)

Vĩnh Long hiện có 149 cán bộ, công chức chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin (CNTT); 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định; 96,7% cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trình độ ĐH CNTT trở lên.

Hiện tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng nhằm từng bước đưa chuyển đổi số đến cộng đồng, tăng cường phát triển xã hội số và ứng dụng CNTT, lấy chuyển đổi số làm động lực thúc đẩy phát triển xã hội, mang lại những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Đồng thời, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn…

Một trong những giải pháp quan trọng giúp chuyển đổi số thành công là phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỹ năng ứng dụng CNTT của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã và kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên môi trường mạng của người dân, doanh nghiệp ở một số nơi trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Trong thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực số, tạo mắt xích quan trọng để xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

CÔNG NGÔN