Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Cập nhật, 12:37, Chủ Nhật, 08/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Khoa học và Công nghệ, quý I/2022, sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực: năng suất chất lượng; hoạt động sở hữu trí tuệ; cải cách hành chính; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước,…

Từ đó, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Sở phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức 4 cuộc tập huấn về “Xây dựng mô hình và triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long”.

Tiếp tục triển khai 2 đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi lọc và bột rau diếp cá tỉnh Vĩnh Long; dự án sản xuất dung dịch sát khuẩn phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện lấy mẫu môi trường và phân tích mẫu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện lấy 435 mẫu với 1.029 chỉ tiêu phân tích.

Tổng số phương tiện đo thực hiện kiểm định hiệu chuẩn là 948 phương tiện đo. Tổ chức sản xuất và cung cấp 23.125 túi phôi nấm bào ngư, linh chi và 604 béc phun cải tiến phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh...

PHƯƠNG THƯ