Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)

“Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang và đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung trong khẩu phần đến năng suất của bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đề tài do TS. Hồ Thanh Thâm (Trường ĐH Cần Thơ) làm chủ nhiệm, vừa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của chất bổ sung và thời gian bảo quản đến chất lượng của dây khoai lang ủ chua; đánh giá biến động hàm lượng dinh dưỡng trong dây khoai lang ủ chua theo thời gian bảo quản; thử nghiệm mô hình chăn nuôi bò thịt với khẩu phần có bổ sung dây khoai lang ủ chua; tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình ủ chua dây khoai lang và kỹ thuật nuôi bò thịt trên nền thức ăn là dây khoai lang ủ chua. Đề xuất quy trình hoàn thiện, giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh…

LÝ AN