Hệ thống trực tuyến mới giúp giảm nhiều thử nghiệm hóa học trên động vật

Cập nhật, 11:14, Chủ Nhật, 25/06/2017 (GMT+7)

Các nhà khoa học thuộc ĐH York và Công ty SimOmics Ltd đã phát triển một hệ thống chia sẻ dữ liệu trực tuyến mới có thể làm giảm hàng trăm nhu cầu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên động vật.

SimOmics Ltd tuyên bố rằng hệ thống dựa trên trang web mới được phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất hóa chất nông nghiệp, có thể làm giảm đáng kể số lượng các thử nghiệm trên động vật bằng cách cho phép các công thức hóa học được chia sẻ giữa các công ty.

Để đảm bảo an toàn cho con người, các công thức hóa học nông nghiệp, như thuốc trừ sâu, được thử nghiệm trên động vật để phân loại các dị ứng đường tiêu hóa, hô hấp, da và mắt. Vì lý do bảo mật, trước đây các công thức hóa học không được chia sẻ giữa các công ty, nghĩa là các công ty quan tâm khác có thể thử nghiệm cùng một công thức, đòi hỏi lại phải thử nghiệm động vật.

Các nhà khoa học của công ty trên cho biết, dự án sẽ cung cấp một hệ thống mới để phân loại rõ hỗn hợp các hóa chất dựa trên dữ liệu hiện có. Điều này sẽ giới thiệu cho người dùng những lựa chọn về cách xác định vị trí các kết quả mà không phải tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào đối với động vật.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: Physorg/Biology)