Thơ

Nguyên tiêu nhớ Bác

Cập nhật, 23:25, Chủ Nhật, 05/02/2023 (GMT+7)

LÊ THÀNH VĂN

Vẫn vầng trăng sáng thuở nào

Từ trời cao chiếu rọi vào núi sông

Ngỡ Người bàn bạc việc quân

Giữa lao xao sóng, mênh mông ánh vàng.

 

Mái chèo đẫm bóng trăng loang

Khuya về bát ngát giang san nhiệm mầu

Phải ngàn giông bão chênh chao

Con thuyền mới cập được vào bến hoa.

 

Rằm Giêng, trăng sáng bao la

Cũng từ hao khuyết mà ra giữa trời

Nguyên tiêu lòng lại nhớ Người

Một nhành xuân vọng vang lời nước non.