Thơ

Hương quê

Cập nhật, 13:15, Chủ Nhật, 24/12/2017 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Đường cày vắt vẻo vai cha

Vắt từ hoang hóa vắt qua cánh đồng

Dãi dầu lúa trổ oằn bông

Chắt chiu cơm áo từ dòng mồ hôi

 

Lược cau chải tóc mây trời

Phượng trêu lửa hạ

Xoan cười gió đông

Cành xuân nắm níu bưởi bòng          

Xôn xao bầu bí chồng đông vợ đoài

 

Ấm no ẩn bóng sắn khoai

Tiếng cười giáp hạt rơi ngoài mâm cơm

Mùa đi để lại rạ rơm

Tóc không hương gội lại thơm ngát lòng.