Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật, 18:47, Thứ Tư, 17/01/2024 (GMT+7)

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB). Nghị định số 96/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2024.

Điều 3 Nghị định số 96 quy định thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề KBCB như sau:

- Thời gian thực hành KBCB đối với bác sĩ là 12 tháng, trong đó có: 9 tháng thực hành chuyên môn KBCB; 3 tháng thực hành chuyên môn KBCB về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành KBCB đối với y sĩ là 9 tháng, trong đó có: 6 tháng thực hành chuyên môn KBCB; 3 tháng thực hành chuyên môn KBCB về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành KBCB đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 6 tháng, trong đó có: 5 tháng thực hành chuyên môn KBCB; 1 tháng thực hành chuyên môn KBCB về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành KBCB đối với dinh dưỡng lâm sàng là 6 tháng.

- Thời gian thực hành KBCB đối với cấp cứu viên ngoại viện là 6 tháng, trong đó có: 3 tháng thực hành chuyên môn KBCB về cấp cứu ngoại viện; 3 tháng thực hành chuyên môn KBCB về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành KBCB đối với tâm lý lâm sàng là 9 tháng.

BT (theo luatvietnam.vn)