Từ 1/1/2025, thanh toán trong kinh doanh bất động sản phải chuyển khoản

Cập nhật, 07:20, Thứ Sáu, 12/01/2024 (GMT+7)

Cụ thể, tại Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2023 quy định về thanh toán trong kinh doanh BĐS như sau:

- Việc thanh toán trong giao dịch BĐS, dự án BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh BĐS, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh BĐS, hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao BĐS do các bên thỏa thuận và phải được ghi trong hợp đồng.

Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.

BT (theo thuvienphapluat.vn)