Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao

Cập nhật, 07:09, Thứ Tư, 09/11/2022 (GMT+7)

Ngày 25/10/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1285/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. Quyết định 1285/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/10/2022.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao bao gồm:

- Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

+ Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến.

+ Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.

- Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa - TT - DL gửi các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao.

BT (theo thuvienphapluat.vn)