Kiểm định viên giáo dục ĐH phải có 5 năm trở lên là giảng viên

Cập nhật, 06:12, Thứ Sáu, 04/11/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT do Bộ GD - ĐT mới ban hành quy định về kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022.

Mục đích ban hành quy định về kiểm định viên nhằm làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý hoạt động của kiểm định viên; để xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan biết và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên; làm cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm định viên, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ sư phạm.

Tiêu chuẩn của kiểm định viên được quy định cụ thể:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

2. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

3. Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục ĐH, CĐ sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành.

4. Có từ 5 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục ĐH, CĐ sư phạm.

5. Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

BT (theo chinhphu.vn)