21.555 hộ dân thực hiện 3 nội dung học tập và làm theo Bác Hồ

Cập nhật, 16:25, Thứ Hai, 14/06/2021 (GMT+7)

Các nội dung đó là: các thành viên trong hộ gia đình không vi phạm các loại tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông và treo ảnh Bác nơi trang trọng.

Đến nay, có 65 ấp- khóm thực hiện dứt điểm việc đăng ký học tập và theo Bác, chiếm 92,9%; có 1.265 tổ đăng ký thực hiện, chiếm 93,4%. Trong 22.884 hộ dân đăng ký, có 21.555 hộ thực hiện 3 nội dung học tập và làm theo Bác Hồ và 1.329 hộ thực hiện 2 nội dung.

Huyện ủy Bình Tân đã chỉ đạo các chi- đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cơ quan, đơn vị mình và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Năm 2020, toàn huyện có 177 tập thể và 3.017 cá nhân đăng ký học tập, trong đó 2.374 đảng viên và 643 cán bộ ngoài đảng.

XUÂN- THỊNH