Trường CĐ Nghề Vĩnh Long khen thưởng cá nhân học và làm theo Bác

Cập nhật, 20:20, Thứ Sáu, 06/03/2020 (GMT+7)

Chiều 6/3/2020, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo. Có 3 tập thể và 26 lượt cá nhân được khen thưởng trong dịp này.

12 cá nhân được tuyên dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
12 cá nhân được tuyên dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

2 tập thể được tuyên dương điển hình dân vận khéo.
2 tập thể được tuyên dương điển hình dân vận khéo.

Năm 2020, tập thể Trường CĐ Nghề Vĩnh Long quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, với việc thực hiện Nghị quyết 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn “xây” với  “chống” ngăn chặn đầu lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN