Phản biện xã hội dự thảo nghị quyết mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện nông thôn mới

Cập nhật, 18:08, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Ngày 8/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025”.

Các đại biểu thống nhất cao với việc ban hành nghị quyết, xác định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và tạo nguồn lực, động lực mạnh mẽ để các địa phương phấn đấu thi đua thực hiện đạt các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021- 2025.

Đồng thời, đề xuất cơ quan dự thảo nghiên cứu bổ sung vào phạm vi điều chỉnh quy định cụ thể bổ sung các địa phương có quyết định của cấp có thẩm quyền trong năm 2023 công nhận địa phương đạt chuẩn năm 2022 để tạo tính công bằng cho các đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh; cân nhắc điều chỉnh mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho phù hợp theo hướng tăng dần mức hỗ trợ từ xã NTM lên xã NTM nâng cao, từ xã NTM nâng cao lên xã NTM kiểu mẫu; kiến nghị nghiên cứu thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ công trình phúc lợi cho các đối tượng thụ hưởng…

Trên cơ sở các ý kiến phản biện, giải trình, trao đổi tại hội nghị, ông Hồ Văn Huân- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý, tất cả ý kiến đóng góp sẽ được ghi chép, tổng hợp vào biên bản và gửi kèm công văn kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; làm cơ sở giúp cơ quan chủ trì soạn thảo có thể nắm rõ hơn các nội dung. Theo đó, đề nghị cơ quan soạn thảo, UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời có ý kiến phản hồi để cùng trao đổi, bàn bạc thống nhất.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA