Mỗi cán bộ, đảng viên phải "Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương"

Cập nhật, 22:21, Thứ Hai, 12/06/2023 (GMT+7)
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH

(VLO) Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương và được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện sát sao, nghiêm túc, hiệu quả, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm đã xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Tính đến tháng 4/2023, trên cả nước có 25.525 mô hình trên các lĩnh vực trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 trong 2 năm qua.

Đồng thời đề nghị phát huy vai trò đi trước, mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết của cấp ủy đảng, của ban tuyên giáo các cấp trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nghiên cứu đổi mới, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác bằng nhiều cách làm hay, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, làm tốt 3 nhiệm vụ “Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương”.

HẢI YẾN