Xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Cập nhật, 15:20, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

 

Sở Văn hóa-TT-DL luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Sở Văn hóa-TT-DL luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xác định đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ Sở Văn hóa-TT-DL luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng bộ Sở Văn hóa-TT-DL gồm có 9 chi bộ trực thuộc, với 166 đảng viên (157 chính thức, 9 dự bị).

Xác định đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người đảng viên, Đảng ủy sở chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc phát động 100% tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên và quần chúng.

Các tập thể, cá nhân có sự đầu tư, nghiên cứu trong việc học tập và chọn những nội dung trong chuyên đề để xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chức trách được giao.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Phan Văn Giàu, qua tổ chức thực hiện, trong Đảng bộ đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa như mô hình nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC).

Theo đó rà soát, đánh giá lại những hạn chế, thiếu sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống TNTC. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân tham mưu thực hiện công tác phòng, chống TNTC.

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa-TT-DL thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ gắn với việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn ở từng bộ phận, đơn vị. Đồng thời, triển khai xây dựng mô hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống TNTC theo chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Công văn số 553-CV/BNCTU.

Song song đó, phân công 1 đơn vị, công chức làm đầu mối tham mưu trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống TNTC có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai kịp thời, đảm bảo nội dung theo quy định của Đảng, pháp luật về phòng, chống TNTC.

Kết quả, trong năm 2022 đơn vị chỉ đạo tổ chức trên 90 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống TNTC, có trên 2.400 lượt đảng viên, quần chúng tham dự; thực hiện 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống TNTC đối với 2 đơn vị thuộc sở, đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để giúp 2 đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; ban hành trên 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện pháp luật về phòng, chống TNTC.

Ngoài ra, lãnh đạo tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập và thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đảm bảo kịp thời và đúng nội dung theo quy định.

Qua đó, góp phần giúp cho đảng viên, người lao động nâng cao nhận chức, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống TNTC. Mô hình thực hiện mang lại hiệu quả cao, được Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại “tốt” trong thực hiện công tác phòng, chống TNTC năm 2022.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Theo đồng chí Phan Văn Giàu, Đảng ủy sở rà soát, nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót mang tính chủ quan, khách quan còn tồn tại, từ đó, có kế hoạch đề ra giải pháp, phấn đấu khắc phục, nhằm thực hiện đạt nhiệm vụ được giao.

Sở sắp xếp, bố trí lại vị trí việc làm cho đảng viên, công chức, viên chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Ngoài ra, sở thường xuyên cử đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong đơn vị.

Sở đã tham mưu cấp thẩm quyền ban hành 1 văn bản quy phạm pháp luật, phê duyệt 10 đề án, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành như: Đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử giai đoạn 2022-2025; Đề án Di sản đương đại Mang Thít; Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch Chiến lược công tác dân tộc năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045,…

Đây được xem là nền móng, tiền đề, định hướng mang tính chiến lược để thúc đẩy phát triển ngành trong thời gian tới.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được bảo tồn, phát huy, từng bước được củng cố, phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19, góp phần phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Vừa qua, Bộ Văn hóa-TT-DL đưa 2 di sản văn hóa phi vật thể (Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn, Nghề làm tàu hủ ky) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Toàn tỉnh đạt 98,1% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 35,5% tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao chiếm 31% tổng số hộ…

Cùng với đó, ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, cho biết thể thao thành tích cao của Vĩnh Long tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế trong nước, vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Trường Năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao tham dự 26 giải thể thao quốc tế, trẻ, quốc gia và khu vực đạt 182 huy chương; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đạt 150 huy chương. Đặc biệt, tại các giải quốc gia đã đạt 86 huy chương các loại, giải quốc tế gồm 25 huy chương các loại.

Với sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa-TT-DL đã tổ chức tốt các hoạt động của ngành, có 3 sự kiện tiêu biểu được công nhận trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long.

Từ những thành tích đạt được nêu trên, đảng ủy sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sở Văn hóa-TT-DL thực hiện ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua Tây Nam Bộ, kết quả xếp hạng 2/12 tỉnh, được Bộ Văn hóa-TT-DL tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Tham gia thi đua thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh đạt 97.62/100 điểm, xếp hạng Nhất (1/18) về chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh. Được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh trong học tập, làm theo Bác chuyên đề năm 2022.

Bài, ảnh: YẾN- THÚY